Semester

Året er delt inn i 2 semestere. 
Vårsemester: Januar – Juni.
Høstsemester: August – Desember.

Kontingenten betales ved begynnelsen av hvert semester. Kontigenten dekker bla. medlemskap i Norges Kampsportforbund, og forsikring under trening gjennom disse.

Kontigent

Pris pr. semester er :
Vaksne; kr.600,- pr. halvår
Ungar; kr.350,- pr. halvår
Søskenmoderasjon kr. 100,-

Husk å merke betalingen med faktura- eller medlemsnummer. Kontonummer 2367.15.48892

Shinkakuzan

Kor?

På Aalstevit Gard i treningssalen (dojo) til HeimVegen.
Fra Ulsåk, kjør mot Lykkja. Gården ligger på høyre side – 2,2 km fra Ulsåk. Sjå kart her.

 

Nybegynnerkurs

Wado Ryu Karate
Vi har kurs for nybegynnere i alle aldre. Sjå i Nyheter for meir informasjon.