Taiji Quan

Ein eldgamal kinesisk kampkunst av sakte og flytande bevegelser, både utan og med våpen, med røter i Taoisme. Teknikkar blir utøvd på ein flytande, avslappa men fokusert måte med stillingar som fremjar balanse og koordinasjon. Teknikkane og metodikken er inspirert av natur og bygger på naturlege rørslene – særleg inspirert av visse dyr t.d. tranen, tigeren, bjørnen og slangen.  Ein viktig del av treninga er også den tradisjonelle kinesiske måten for healing og velvære, Qigong. Taiji Quan er ein slags stamfar til alle orientalske kampkunster og eignar seg godt å trene saman med Zen Meditasjon. Taiji Quan også eigner seg godt til ute-trening  – i skogen, ved ein foss eller vatn, og på fjellet. Når ver og føre tillate det legg vi opp til treningsdagar og kvelder ute.

Ein vanleg kvelds trening begynner med oppvarming og uttøying med fokus på Qi- eller energi -sensitivitet. Ein del tid blir brukt på Yang -formen. Dette er ein sekvens av 108 teknikkar gjort sakte og rolege. Tolkningene av desse rørslene er djupe og inkluderar både kampkunst og strategi (ved å anvende det mjuke skal det harde overvinnast) men også korleis intensjon, og avspentheit aukar kjennslen av Qi og korleis ein kan fokusere Qi for å oppnå større personleg harmoni og helse. Treninga avrundast med ein kort meditasjon.

Det blir best utbytte av trening ved ein viss kontinuitet.

Det er planlagd fordypningskurs med gjesteinstruktørar etter kvart.

 

Når; Torsdagar kl.1945 – kl.2115. Open trening på sundagar kl.0900 – kl.1200.

Stad; Treningshallen på Aalstveit gard i Hemsedal.

Halvtårskontigent for medlemmer kr.750,-  Nybegynnerkurs (går over 5 veker) kr.500,-. Vil du halde fram med treninga etter fullført nybegynnerkurs er kontigenten for det halvåret kr.300,-.

Ha på laussittande treningskleder – og eit smil!

For info. og påmelding kontakt  info@heimvegen.com eller mob.90656407 . .