med3Fjell Sangha

Zen meditasjonsgruppa Fjell Sangha møtast kvar mandag kl.2000 – kl.2115 i treningssalen på Aalstveit Gard.

Vi praktisere sittemeditasjon, Qi Gong (mindfull movements), dyp avspenning, gruppesamtalar m.m.. Når ver og føre tillet det praktiserar vi ute. Regelmessig praksis fremjar sjølvinnsikt, eit stødig og roleg sinnelag, medkjennsler og visdom og eit opplyst sinn (Kensho).

Vi held regelmessige nybegynnerkurs, men alle er velkomne på mandagar. Er du nysjerrig og vil prøve, ta med; laustsittande klede og eit smil.  Vi held også regelmessige retreat og sesshin (lengre kurs og fordjupning) både sjølve og med veglederar/monkar i både den Vietnamesisk og den Japanske Rinzai Zen tradisjon. Dermed kan deltakarar velger om dei vil få vegledning på høgt nivå. For meir informasjon om denne formen for meditasjon, sjå og www.eiab.eu/index.php?index=88  , http://dharmagruppa.no , www.rinzaizen.org

Fokus

Vi kombinerer fokusert og strukturert vegledning i ein trygg, roleg og fredeleg stemning. Du treng ikkje vere spesielt sprek eller mjuk. Stillinger og øvinger kan tilpassast. Sittemeditasjon kan vere på ein pute, meditasjonskrakk eller stol, og lengden på meditasjonsøkt er avhengig av erfaring og eigen innsats. Qi Gong er sakte, avspente og rolege rørsler som frigjer energi, foreine kropp og sinn og gir oss klar merksemd og harmonisk sinn. Innsikten og visdomen utviklast gjennom Mindfulness, forståing og medkjennsle i dette øyeblikket.

Aalstveit 47

Rinzai Zen

I Rinzai Zen er det vanleg at ein inkluderar kunst, handverk, fysisk trening og arbeid i meditasjonspraksisen for å vidareutvikle heile mennesket og levandegjere visdom i aktivitet. Eksemplar er kalligrafi, blomsterarrangement, treskjæring og te-seremonien, og fysisk kultur som bueskytting, fjellvandring, Qi Gong og kampkunst. Når ein vel å fordype seg i ein slik disiplin blir det ein Veg. I Shinkakuzan  utvikler vi Zen praksisen som ein del av livet her i fjellbygda –  påverka av naturen og kulturen i nærområdet. Dermed kombinerar vi ofte Zen Meditasjon og Friluftsliv ; fjellturar til fots og på ski, kanopadling, bålturar i skogen, telttur m.m. Mandagsmeditasjonen føregår mest i treningssalen i den mørke tida og vi arrangerar dags- helge- og fleirdagarsretreat ute når vær og føre tillet..

Info & Påmelding

Opplysning og påmelding til veglederen, Jem Aalstveit

Telefon: 90 65 64 07

E-post: info@heimvegen.com

Kontonummer Fjell Sangha: 2212.11.21240

Send ein e-post

Oppstart

Nybegynnerkurs startar i september. Meir info i august

 

Les meir