FJELL SANGHA

Meditasjonsgruppe i Thich Nhat Hanh sin tradisjon

Zen meditation is the practice of enlightenment.

Zen Meditasjon (Tsein på vietnamesisk –  uattalast Zen) er å gjenoppdage den dypaste naturlege tilstanden i dette øyeblikket, her og no. Praksisen hjelper oss å gi slepp på indre og ytre spenninger og bli meir fri frå overdreven klamring og motvilje. Vi lærer å handtere energien vår og leve stødigare og rolegare i kvardagen. Til dette praktiserar vi roleg; sittemeditasjon, ståmeditasjon (standing post) og liggjande (dyp avspenning). Og vi praktisear aktivt; gå meditasjon (langsomt), mindfull movements, Qi Gong ogTaiji Quan, kalligrafi, te seremoni, m.m.

På retreater over fleire dagar blir det også brukt tradisjonelle rutinar og ritualar med bjøller, chanting, måltidspraksis, dharmatale, gruppesamtaler m.m.. Desse hjelper oss å kome til dypare plassar i oss sjølve og dermed dypare innsikt, stødigheit og fridom.

Zen Meditasjon og Taiji Quan utfyller kvarandre og er gunstig å kombinere. Sjå gjerne på sida om Taiji Quan på desse websidene.

Vi held regelmessige nybegynnerkurs, men alle er velkomne på mandagar. Er du nysjerrig og vil prøve, ta med; laustsittande klede og eit smil.

Vi held også regelmessige retreat  (lengre kurs og fordjupning) både sjølve og med veglederar/monkar. Dermed kan deltakarar velger om dei vil få vegledning på høgt nivå.

For meir informasjon om denne formen for  Meditasjon, sjå  www.eiab.eu  , www.dharmagruppa.no , 

 Meditasjonsgruppa Fjell Sangha møtast kvar mandag kl.1800 – kl.2000 og sundag kl.0900 – kl.1000 i treningssalen på Aalstveit Gard.

Vi har også kontakt med Japansk Zen; www.rinzaizen.org . Ta kontakt for meir info.

Korleis vi praktiserar saman

I Fjell Sangha kombinerer vi fokusert og strukturert vegledning i ein trygg, roleg og fredeleg stemning. Du treng ikkje vere spesielt sprek eller mjuk. Stillinger og øvinger kan tilpassast. Sittemeditasjon kan vere på ein pute, meditasjonskrakk eller stol, og lengden på meditasjonsøkt er avhengig av erfaring og eigen innsats. Qi Gong er sakte, avspente og rolege rørsler som frigjer energi, foreine kropp og sinn og gir oss klar merksemd og harmonisk sinn. Innsikten og visdomen utviklast gjennom Mindfulness, forståing og medkjennsle i dette øyeblikket.

Meditasjonspraksisen vidareutviklar heile mennesket og levandegjere visdom i aktivitet; kunst, handverk, fysisk trening og arbeid. Eksemplar er kalligrafi, blomsterarrangement, treskjæring og te-seremonien, og fysisk kultur som bueskytting, fjellvandring, Qi Gong og kampkunst. I austen, når ein vel å fordype seg i ein slik disiplin blir det ein Veg. I Fjell Sangha utvikler vi Zen praksisen som ein del av livet her i fjellbygda –  påverka av naturen og kulturen i nærområdet. Dermed kombinerar vi ofte  Meditasjon og Friluftsliv ; fjellturar til fots og på ski, kanopadling, bålturar i skogen, telttur m.m. Mandagsmeditasjonen føregår mest i treningssalen i den mørke tida og vi arrangerar dags- helge- og fleirdagarsretreat ute når vær og føre tillet..

Info  Påmelding

Opplysning og påmelding til veglederen, Jem Wilson Aalstveit

Telefon: 90 65 64 07

E-post: info@heimvegen.com

Kontonummer Fjell Sangha: 2212.11.21240

Oppstart

Vi held nybegynnarkurs i slutten av august eller byringa av september 2018. Info. kjem ut her og på Facebook i løpet av sommaren.

Rull til toppen