Wado Ryu er både Jujitsu Kempo og Karate-Do.

Det er ein sjølvforsvarskunst utan våpen som inkludere slag, spark, låsningar og kast. Ein avleder angrep med minst mogleg energi for å neutralisere motstanderen. Teknikkar blir utøvd på ein flytande, avslappa men fokusert og dynamisk måte med stillingar som fremjar balanse og koordinasjon. Ein lærar den tradisjonelle japanske måten for oppvarming og utøying pluss enkel shiatsu-massasje. Ein får økt vitalitet, fleksibilitet/mykhet, selvtillit og indre ro.

Wado Ryu vart utvikla av Hironori Ohtsuka. Han var av samurai familie og stormeistar i Shinto Yoshin Ryu Ju Jutsu. Etter lang trening i Okinawa karate tok han mange grunnelementar frå det og grunnla eigen skule innanfor det eldgamle Ryu-systemet i Japan.

Wado Ryu er japansk, og er sammensatt av tre ord: 

Wa = fred / harmoni
Do =  veg / livsveg eller levemåte
Ryu = skule eller tradisjon

Altså – vegen av fred

Du kan lære meir om Wado Ryu her; 
http://www.wado-ryu.jp 
http://www.wadoryu.no/

Skroll til toppen