Semester

Året er delt inn i 2 semestere. 
Vårsemester: Januar – Juni.
Høstsemester: August – Desember.

Kontingenten betales ved begynnelsen av hvert semester. Kontigenten dekker bla. medlemskap i Norges Kampsportforbund, og forsikring under trening gjennom disse.

Kontigent

Pris pr. semester er :
Vaksne; kr.600,- pr. halvår
Ungar; kr.350,- pr. halvår
Søskenmoderasjon kr. 100,-

Husk å merke betalingen med faktura- eller medlemsnummer. Kontonummer 2367.15.48892

Skroll til toppen