Hemsedal Wado Ryu Karate

Vi er ei ivrig og dedikert gruppe. Aldersspredning er frå 10 år, til godt over 50.Ungdom og vaksne trener saman. Treningslokalen vår er i en lys og triveleg, spesialbygd dojo, på Aalstveit Gard – 2,2 km frå Ulsåk.

Klubben

Klubben er medlem i Wado Ryu Norge og dermed Wado Ryu Academy som representere Hombu dojoen i Japan, Wado Ryu Karate-do Remnei.

Me er også ei undergruppe i Hemsedal Idrettslag, og medlemmer i NIF gjennom Norges Kampsportforbund.

Semester

Året er delt inn i 2 semestere. 
Vårsemester: Januar – Juni.
Høstsemester: August – Desember.

Kontingenten betales ved begynnelsen av hvert semester. Kontigenten dekker bla. medlemskap i Norges Kampsportforbund, og forsikring under trening gjennom disse.

Treningstider

Vaksne: 
Mandagar kl: 18.00 – 1915
Sundag kl: 1000 – 1200 (open trening)
Aldersgrense 10 – 110år.

Foreldrar er velkomne saman med barna.

Kontigent

Pris pr. semester er :
Vaksne: kr.500,- pr. halvår
Ungar: kr.250,- pr. halvår

Husk å merke betalingen med faktura- eller medlemsnummer. Kontonummer 2367.15.48892

Scroll to Top